E-mail:      Jelszó:           Regisztráció    Elfelejtett jelszó
Év:
Hó:
Nap:
box teteje

Szabályzat

ÁSZF - szabályzat, adatvédelem

A Public Content Kft. (H-2120 Dunakeszi, Huszka Jenő utca 33. adószám: 14961276-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-161864, e-mail: hungaronews [kukac] gmail.com), mint az totalkereso.hu  internetes linktár és híradatbázis üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az alábbiakban részletezett feltételek szerint, ügyfelei (továbbiakban: Felhasználó) számára.

1) A szerződés létrejötte
A totalkereso.hu oldalon kínált szolgáltatások bármelyikének (böngészés, hirdetés, stb.) igénybe vételével Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket.

2) A szerződés tárgya, tartalma
Üzemeltető – a totalkereso.hu internetes címen elérhető híradatbázis- és hiperlink keresőrendszerben böngészési lehetőséget biztosít Felhasználó részére. A rendszerben Felhasználó az Üzemeltető által biztosított felület használatával saját akaratból, önállóan regisztrálhatja is magát a rendszerben, amelynek révén – közelebbről meg nem határozott – többlet szolgáltatásokhoz juthat.

3) A felelősség kizárása
3a) A totalkereso.hu oldal tartalmának bárminemű felhasználása Felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.
3b) Üzemeltető a linktárba kerülő hírek, fotók és egyéb médiafájlok tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. A közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő szöveget, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket jogosult azonnal törölni rendszeréből.
3c) Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát, valamint olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
3d) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait megrendelő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.
3e) Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését, és ezen zavarok kijavítását, valamint az oldal elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő saját kockázatára és felelősségére történik.

4) Adatvédelem
4a) Üzemeltető kezelheti a regisztrált Felhasználó adatait.
4b) Üzemeltető egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Felhasználó személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
4c) Üzemeltető a regisztráció valamint a hirdetési szerződések megkötése során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit tartja irányadónak.

5) Egyéb rendelkezések
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. Ha a szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik, jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak.

Public Content Kft.
hungaronews [kukac] gmail.com

box alja
Impresszum  |  Szabályzat  |  Kapcsolat

Weboldal készítés